غار اولک لک

1396/05/23

بازدید
637

اولک لک غار نسبتا" بزرگی است واقع دراستان مازندران و نزدیکترین شهر و روستا به آن گلوگاه و پجت میباشد.

 ارتفاع دهانه اصلی از سطح دریا 1074 متر وتنها دارای یک دهانه بطول 2 در3 مترمیباشد ،همچنین طول غار1 کیلومتر، عمق غار در بعضی از جاها تا 1 متر،ارتفاع غار5 متر تا 25 میباشد. برای داخل شدن به غار باید ارتفاعی حدود 10 متر را با طناب فرود رفت که مسیر، سر و لغزنده به همراه ریزش سنگ نیزمی باشد و برای پیمایش آن تنها یک راه که همان مسیرآب است را می توان پیمود.

غار داخل دره و در قسمت شرقی روستای پجت به فاصله تقریبی بیست دقیقه راهپیمایی قرار گرفته است. وقتی به محل دهانه میرسیم دو غار روبروی هم قرار دارد که اگر به سمت بالای دره نگاه کنیم دهانه سمت راست اولک لک و دهانه سمت چپ بادلک لک نام دارد. این غار طبیعی و آهکی و براساس جریان آب تشکیل یافته وغارآبی میباشد. جانوری شبیه به میگوبه رنگ سفید به اندازه 5 میلی متر درون آب رویت شده است .

منطقه و نحوه دسترسی :

استان مازندران- شهرستان گلوگاه-روستای پجت - برای دسترسی به غار دو راه وجود دارد: 1ـ مسیر روستا به غار 2ـ مسیر رود یا دره کوچک که در طول مسیر چندآبشار کوتاه و مسیر دست به سنگ نیز میباشد.

 برای فرود و صعود از دهانه غار نیاز به ابزار فنی است(هارنس،کارابین،طناب،یومار،رکاب،ابزار فرود..)، اما پیمایش طول مسیر این غارنیاز به ابزار فنی غارنوردی و حتی علایم رد زنی ندارد. *جریان رودخانه بهترین نشانه جهت پیمایش غار میباشد.